Body na pravom chodidle zodpovedajú častiam na pravej strane tela, body na ľavom chodidle zodpovedajú častiam na ľavej strane tela. Existuje však niekoľko bodov, ktoré sa nachádzajú len na jednom chodidle (body pre srdce, slezinu, pečeň a žlčník).

Ovplyvňuje zdravie, celkovú kondíciu, zmierňuje bolesti a pozitívne pôsobí na celkový zdravotný stav. Bolesti na jednotlivých reflexných plôškach môžu znamenať zmenu vo funkcii orgánov, až chorobu. Pomáha reflexná masáž chodidiel, ale aj chôdza naboso, kde sa pozitívne vplýva na jednotlivé orgány a prichádza k ustúpeniu bolesti, až k úplnej funkčnosti daného orgánu.